Fodervärdsavtal

Fodervärdsavtalet innebär att en uppfödare överlåter en hund utan att erhålla kontant ersättning. Hunden ”betalas” i stället genom att uppfödaren behåller avels- och/eller prov- och tävlingsrätten och/eller utställningsrätten.

För hanhund gäller det antal valpkullar som överlåtaren och fodervärden kommer överens om i avtalet, dock maximalt sex stycken (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder).

För tik gäller att överlåtaren har rätt till maximalt två valpkullar med minst en levande valp som uppnår fem veckors ålder per kull.

Oavsett om uppfödaren har utnyttjat sina rättigheter eller inte, gäller avtalet som längst tills hunden uppnått sju års ålder. Det räcker att en tik är parad innan hon fyllt sju år även om valparna föds efter detta datum. Detsamma gäller för en hanhund, det räcker att han parat innan han fyller sju år även om valparna föds efteråt.

Har tiken haft sina avtalade två kullar innan hon fyllt sju år övergår hon i fodervärdens ägo så snart dessa kullar är födda och valparna blivit gamla nog att lämna tiken. Detsamma gäller när hanhunden har uppfyllt sitt valpkullsantal.

Högsta ålder för såväl tik som hanhund är således ändrat till sju (beslut på KF 2015), däremot är avtalstiden begränsad till fem år (förutom för cavalier king charles spaniel som har dispens tills hunden fyller sju oavsett när den sätts ut på foder), vilket innebär att om tiken eller hanen sätts ut på foder när de är åtta veckor gamla upphör avtalet att gälla på femårsdagen av avtalets undertecknande.