Dettas avtal gäller för hund på foder och bibehållen avelsrätt